Máy căn chỉnh góc đặt bánh xe

Máy cân bằng lốp model CORGHI EF13

Máy căn chỉnh góc đặt bánh xe

Máy cân bằng lốp ô tô Corghi EM 9250