2,650,000
1,980,000

Dụng cụ chuyên dùng

Cờ lê hơi khí nén 1/2″ SP-1176B

3,550,000

Dụng cụ chuyên dùng

Cờ lê hơi mini đầu 3/8″ SP-1762

2,580,000

Dụng cụ cầm tay

Khoan hơi đầu 1/2″ SP-1527

4,280,000

Dụng cụ cầm tay

Khoan hơi đầu 3/8″ SP-1525

2,650,000
2,860,000
33,530,000
3,660,000
5,270,000
2,780,000
10,550,000
13,180,000
19,120,000
5,950,000
2,450,000
2,580,000

Dụng cụ cầm tay

Súng vặn vít 1/4″ SP-1826H

2,670,000
5,250,000
Zalo me: 0971.950.792
Zalo me