Tháng 07/2018 thực hiện cải tạo chuyển đổi hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi, dây chuyền 1500t/d Nhà máy xi măng Duyên Hà tại Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình… xem thêm